Danh sách 11 Bệnh Viện tại Quận Đống Đa Hà Nội

Còn nữa, Xem!

Bệnh Viện Lão Khoa Trung Ương

Bệnh Viện

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 06:30 - 17:15

Bệnh Viện Nhi Trung Ương

Bệnh Viện

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6: 07:00 - 16:00