Bệnh viện Quận Bình Tân

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
34500
Giá khám không BHYT
80000
Giá khám dịch vụ
80000
Thời gian làm việc: Sáng: 7 giờ - 12 giờ; Chiều: 13 giờ - 16 giờ

Bệnh viện Quốc tế City

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
300.000-400.000 VNĐ
Giá khám không BHYT
300.000-400.000 VNĐ
Giá khám dịch vụ
300.000-400.000 VNĐ
Thời gian làm việc: Từ 7:30 - 16:30 (Từ Thứ 2 - T6), Từ 7:30 - 12:00 (Thứ 7)