Bệnh viện Đa khoa Anh Minh

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
29000
Giá khám không BHYT
200,000đ
Giá khám dịch vụ
100000
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - 7 từ: 07:00 - 16:30. CN từ 07:00 - 11:30

Bệnh viện Hồng Đức III

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
30000
Giá khám không BHYT
120000
Giá khám dịch vụ
160000
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7. Buổi sáng: 7h30 - 11h30. Buổi chiều: 13h-16h30

Bệnh viện Quận Gò Vấp

Bệnh Viện

Giá khám BHYT
29000
Giá khám không BHYT
81000
Giá khám dịch vụ
81000
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 16h30; Thứ 7 làm dịch vụ ngoài giờ; Cấp cứu làm việc 24/7