Nha Khoa 94 Chợ Thiếc

Nha Khoa

Giá khám BHYT


Giá khám không BHYT


Giá khám dịch vụ


Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 08:00 - 20:00

Xem thêm
Mục Lục
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình

Sum Vo

Sum Vo

Rất tốt

Dia Oc

Dia Oc

Ở đây bác sĩ Vương làm nhẹ lắm