Nha Khoa Bảo Ngọc

Nha Khoa

Giá khám BHYT


Giá khám không BHYT


Giá khám dịch vụ


Số điện thoại:

Website: 
Thời gian hoạt động:

CN: 08:00 - 12:00

Xem thêm
Mục Lục

DỊCH VỤ

 • Phục hình răng sứ Titan
 • Cấy ghép răng Implant
 • Phục hình răng tháo lắp
 • Phục hình răng cố định
 • Tẩy trắng răng
 • Phục hình răng sứ Cercon
 • Điều trị viêm nha chu
 • Nhổ răng
 • Điều trị nội nha
 • Cạo vôi răng
 • Đánh bóng
 • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

 • Bác sĩ nước ngoài

 • Thời gian chờ khám trung bình