Thẩm Mỹ Viện Tấm

Thẩm Mỹ Viện

Giá khám BHYT


Giá khám không BHYT


Giá khám dịch vụ


Số điện thoại:

096 660 56 00

Thời gian hoạt động:

Mon - Sat: 9AM-7PM Sun: 1PM - 7PM

Xem thêm
Mục Lục
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình