THANH HẰNG BEAUTY MEDI

Thẩm Mỹ Viện

Giá khám BHYT


Giá khám không BHYT


Giá khám dịch vụ


Số điện thoại:

096 511 6688

Thời gian hoạt động:

Thứ 2 - Thứ 7: 09:00 - 18:00

Xem thêm
Mục Lục
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn

  • Bác sĩ nước ngoài

  • Thời gian chờ khám trung bình