Phòng Khám Chuyên Khoa Ung Bướu – BS. Nguyễn Hải Nam

Phòng Khám

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 17:00 - 20:00

Phòng khám Da liễu – BS Nguyễn Thị Diệu My

Phòng Khám

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7: 17:30 - 21:00

Phòng khám Da liễu – BS Trịnh Văn Chức

Phòng Khám

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 17:00 - 20:00

Phòng Khám Đa Khoa (Thuộc Cty TNHH Bệnh Viện Thánh Mẫu)

Phòng Khám

Giá khám BHYT
60.000đ
Giá khám không BHYT
100.000đ
Giá khám dịch vụ
100.000đ
Thời gian làm việc: Thứ hai đến thứ bảy : từ 07 giờ 00 đến 19 giờ 00 - Chủ nhật : từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00

Phòng khám đa khoa Đại Đông

Phòng Khám

Giá khám BHYT

Giá khám không BHYT

Giá khám dịch vụ

Thời gian làm việc: T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN: 08:00 - 20:00